Dagbladet omtaler vinterferien som «den mystiske ferien» og har prøvd å finne svar på hvorfor den finnes.Høstferien ble innført for at elever skulle få fri til potethøstingen, men vinterferien har ingen like naturlig forklaring.Leder Aud Rudshagen ved Oslo Skolemuseum finner heller ikke svar på gåten.– Den ble innført etter 2. verdenskrig, kanskje midt på 50-tallet. Vi vet at vi helt sikkert hadde vinterferie i 1957, for da omtalte VG vinterferien i forbindelse med at det var veldig stor pågang på hotellsenger i fjellet. Fram til vinterferien ble innført var juleferien lang, fra 21. desember til 9. januar, sier Rudshagen.Hun sier at de gjerne tar imot tips hvis noen vet hvorfor Norge innførte ferien og hvordan den oppsto.Ifølgeinnførte våre naboer i Sverige vinterferie i 1940. På den tiden var det rasjonering på koks i landet, og ved å gi skoleelevene fri kunne man spare på oppvarming. Med tiden ble formålet med ferien omformulert til å fremme vintersport, såkalt sportlov.Jan Arild Snoen skrev tirsdag i Aftenposten at vinterferien bør avskaffes. Kunnskapsdepartementet understreker overfor Dagbladet at kommunene står fritt til å forflytte feriedagene fra vinterferien til andre deler av året.