I fjor sommer blinket alle økonomiske varsellamper rødt i Kommune-Norge etter anslag fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viste at kommunene var 1,4 milliarder kroner på etterskudd i skatteinntekter i forhold til budsjett. Ifølge SSB kunne landets kommuner totalt ende med 2,8 milliarder kroner mindre enn budsjettert ved årets slutt.Det fikk opposisjonen til å gå til harde angrep mot regjeringen, som de mente ga altfor lite i skattekompensasjon til kommunene i revidert nasjonalbudsjett i mai. Flere partier advarte mot kutt i kommunale oppgaver som eldreomsorg og skole som konsekvens.Fasiten for fjoråret viser imidlertid at kommunene ikke tapte ett øre, men derimot økte skatteinntektene i året som gikk.Ifølge KS' egen oversikt mottok kommunene 136,6 milliarder kroner i skatteinntekter i fjor, en økning på 6 prosent fra 2014. Fylkeskommunene mottok 29,3 milliarder kroner, en økning på 5,5 prosent fra året før.Ifølge KS var det uventet restskatt som ga kommunene langt mer klingende mynt i kassa enn forventet.