Nikolai Astrup (H) som leder transportkomiteen på Stortinget, sier forslagene samsvarer godt med regjeringens politikk, og nevner flere forslag:– Vedlikeholdsetterslepet skal fjernes, mer gods skal fraktes på sjø og bane, sterkere satsing på kollektiv i og rundt de store byene og en betydelig reduksjon i utslippene fra transportsektoren.– Nå går vi inn i en spennende periode der vi skal lytte til gode innspill før de politiske konklusjonene trekkes neste år, sier Astrup.