I sin årstale fortalte sentralbanksjefNav har registrertDet vi serOljeprisen har hatt
Øystein Olsen at Norge nå, etter en lang og fin sommer, står foran en lang og kald vinter. Det har han trolig rett i, men da Nav i går kom med arbeidsledighetstallene, var det ikke mye å se av vinter og nedtur. Ledigheten økte nemlig med bare 300 personer i februar, og ser vi på summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var antallet bare 100.Dette står i grell kontrast til de daglige meldinger om nye oppsigelser og permitteringer som kommer fra alle selskapene innen olje- og gassektoren. 90.900 personer som helt ledige, og det er 9.400 flere enn for et år siden, men ledighetsprosenten er bare på 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Inkludert personer på tiltak blir det 108.400 (4 prosent). Statistisk sentralbyrå (SSB) som kom med den såkalte AKU-undersøkelsen for noen dager siden, kom til at ledigheten falt fra 4,6 prosent til 4,5 prosent, og at det står 126.000 i køen. Forskjellen er at Nav registrerer alle som melder seg på arbeidskontorene, mens SSB finner sine tall ved med en intervjuundersøkelse. Det blir derfor litt hummer og kanari med SSB-tallene. Nav-tallene er bedre.Kan Norge nå avblåse krisen? er at arbeidsledigheten øker kraftig i fylker med oljevirksomhet, fra Aust-Agder til Trøndelag, mens ledigheten faktisk faller i Hedmark og i Nordland. I Oppland, Sogn og Fjordane og Troms er ledigheten bare på 2,3 prosent.Vi tror ikke denne todelingen av økonomien vil holde. Ledigheten vil fortsette å stige i Rogaland og Hordaland, og det vil smitte over på resten av landet. Slik de merker det i Kristiansand og i en velstandskommune som Asker.Noen tror til og med at ledighetstallene er så lave at Norges Bank ikke vil senke renten i mars, og ser man isolert på 3,3 prosent ledige, kunne dette ha noe for seg, men faktum er at veksten i Norge nesten er stoppet opp (opp 0,1 prosent i 4. kvartal).Investeringene innen olje og gass vil falle med 10–15 prosent i år, ned til 163 milliarder kroner, og det kan bli like ille i 2017. Vinteren blir lang. en liten opptur (Brent-oljen 35 dollar pr. fat i skrivende øyeblikk) og det kan godt tenkes at bunnen er passert (for denne gang), men vi tror ikke at det er slutt på oppsigelser og permitteringer innen alt som har med olje og gass å gjøre.Leverandørindustrien er i krise, og foreløpig ser det ut til at det er i utlandet de største nedskjæringene tas, men etterhvert som borerigger, supplyskip og seismikkskip legges i opplag, må de ansatte også ut. Varer krisen ut 2016 og 2017, slik det ser ut til i dag, har vi bare sett begynnelsen på oppsigelsene.Foreløpig er det aksjonærene som har tatt støyten – fremover blir det de ansatte.Vi ble litt lurt av februartallene. Det er vinteren som kommer.