I tillegg ønsker byrådet å femdoble bomtakstene på slike dager, som et alternativ til datokjøring.– Vi tror beredskapstakster sammen med gratis kollektivtransport vil fungere bedre enn datokjøring og gjøre det lettere for folk å få hverdagen til å gå opp, sier byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti.Hun viser til faglige prognoser som antyder at dette vil kunne redusere trafikken med rundt 40 prosent.Tiltakene er blant flere strakstiltak som byrådet vil innføre for å bedre byluften.Høy luftforurensning defineres som overskridelse av helsemyndighetenes grenseverdier for nitrogendioksid (NO2) eller svevestøv i to eller flere dager på rad.