– Vi må planlegge for vekst rundt jernbanestasjonene og andre viktige kollektivknutepunkt, sier Astrup, som er nyvalgt leder for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. I et intervju med Jernbanemagasinet lufter han sine visjoner for jernbanen.Han mener Bjørvika-utbyggingen i Oslo er et godt eksempel på å se muligheter og sammenhenger. Når det gjelder jernbanereformen, sier han at også høyrefolk mener infrastrukturen skal være statlig.– Men det kan gjerne bli mer konkurranse på flere av strekningene, sier han.Astrup er opptatt av at jernbanen kan bli enda mer miljøvennlig enn den er i dag, og viser blant annet til Nordlandsbanen og andre strekninger der togene fortsatt går på diesel.– Vi er enige med samarbeidspartiene om at regjeringen skal lage en egen strategi for Nordlandsbanen. Der vil vi vurdere elektrifisering eller å bytte ut drivstoffet med et miljøvennlig alternativ, og både hydrogen, biodrivstoff og elektrisitet kan være aktuelt, sier han.Komitélederen sier også at han ønsker mer gods på bane.– Men da må næringslivet kunne stole på at toget går. Regulariteten på gods er inne i en positiv utvikling, sier han til Jernbanemagasinet.