Kontroversiell småhusplan i Oslo godkjent

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner småhusplanen for 29.000 eiendommer i Oslo, til tross for klager fra fylkesmann og utbyggere.

Politikk

Småhusplanen regulerer hva som er lov til å bygge i småhusområdene i Oslo. Det ble gjort endringer i planen i 2013. Kommunen har jobbet for at bestemmelsene bedre skal ivareta hensynet til utearealer, terreng og større trær, heter det i en pressemelding.I juni 2015 vedtok Fylkesmannen at planen var ugyldig ettersom de 29.000 grunneierne i Oslo ikke var blitt tilstrekkelig varslet om at det var gjort endringer i planen, og at den derfor var ugyldig. Dette ble vurdert av departementet, som kom fram til at småhusplanen likevel var gyldig.Oslo kommune har dessuten mottatt klager fra to utbyggere som mente reguleringsbestemmelsene var ulovlige. Etter loven er det kommunen som setter rammene for utbyggingen i kommunen, og som dermed avgjør hvordan en eiendom kan utnyttes. (©NTB)

småhusplan
boligbygging
Nyheter
Politikk