- Mer krevende sikkerhetspolitisk enn på lenge

Statsminister Erna Solberg (H) advarer om at en konflikt andre steder plutselig kan få effekt i våre nærområder. Hun mener det er viktig å huske hvor strategisk viktig nordområdene er for Russland.

Politikk
Solberg kom rett fra den sikkerhetskonferansen i München til sentralstyremøtet til Høyre i Oslo søndag.– Vi står i en mer krevende sikkerhetspolitisk situasjon enn vi har gjort på lenge, sier hun.I debatter under konferansen var hun opptatt av å snakke om styrking av NATOs maritime strategi, samt å få forståelse for den militære situasjonen i nord. Statsministeren minner om den økte russiske militæraktiviteten og sier det er viktig at NATO følger med på dette.– Det kan synes rart å snakke om det når vi har stor aktivitet i Midtøsten, Syria og Ukraina. Hovedfokuset er til øst og sørover for hele den sikkerhetspolitiske situasjonen. Men vår jobb er å passe på at også de områdene som vi er mest berørt av og de sidene som ikke brenner nå, også har fokus. For vi vet at en konflikt som oppstår andre steder, plutselig vil kunne ha en effekt også i våre nærområder, sier Solberg.