Norge godtar motvillig observatørstatus i EU-byrå

Regjeringen har etter lengre tids uenighet med EU akseptert å bare få observatørstatus i telekombyrået Berec – men det er kun under forutsetning av at deltakerstatus kommer rundt neste sving.

Politikk
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har fått signaler om at deltakerrettighetene kommer til å ordnes ved neste revisjon av EU-rammeverket for elektronisk kommunikasjon. Revisjonen er underveis, ifølge Nationen.– Derfor legger vi opp til at vi nå aksepterer forordningen sånn som den ligger, så lenge EU har gitt en tydelig innstilling på at dette vil bli endret ved neste forordning, sier Solvik-Olsen, ifølge møtereferatet fra Europautvalget.Berec skal sikre lik praktisering av EU-regelverket for elektronisk kommunikasjon i hele det indre markedet. Norge er en del av EUs indre marked, men har ikke sluttet seg til Berec fordi regelverket bare gir Norge og de andre EØS-EFTA-landene observatørstatus og ikke fulle deltakerrettigheter.