Såkalte D-numre er midlertidige personnumre for utlendinger, forretningsfolk, asylsøkere eller gjestearbeidere som ikke er i Norge permanent.Nå sier skattedirektør Hans Christian Holte til NRK at strømmen av arbeidsinnvandrere og asylsøkere gjør at det nå haster med å få kontroll over det store antallet numre.– Når det gjelder D-nummer, så vil jeg karakterisere det som akilleshælen i den norske identitetsforvaltningen. Der er det 1,5 millioner nummer ute i omløp. Det er bare drøyt 15 prosent av disse som er godt kontrollert av oss i Skatteetaten, sier han.Skattedirektøren vil ikke si at alle disse numrene nødvendigvis er identiteter myndighetene ikke vet hvem er, men han understreker at de ikke har full oversikt.– Det er i hvert fall riktig å si at det ikke er god nok kontroll på den store populasjonen av disse D-numrene, sier skattedirektøren til NRK.Tidligere har det vært flere saker hvor D-nummer blitt misbrukt for å skape en eller flere falske identiteter i Norge. Blant annet ved å skaffe bankkort, pass, førerkort og ulovlig opphold.