– Dette handler i realiteten om hvordan vi skal få mest mulig igjen for skattebetalernes penger. Det er særdeles viktig i en situasjon hvor budsjettene blir strammere, sa Jensen da hun mottok rapporten.Hun mener tidspunktet er riktig for å få satt diskusjonen om produktivitetsvekst på dagsordenen, fordi norsk økonomi står overfor varige endringer.Jensen sa også at hun hadde lest i avisen at alternativet til økt produktivitetsvekst, er økte skatter – kanskje helt opp mot 65 prosent i 2060.– Det er et veldig dårlig svar, understreker finansministeren, og konstaterer at nettopp dette gjør det enda viktigere å sette i verk tiltak som kan øke produktivitetsveksten.Økonomiprofessor Jørn Rattsø har ledet arbeidet med rapporten. Eldrebølge, lavere oljeinntekter og en offentlig sektor som eser ut, kan kvele all vekst i norsk økonomi, er blant konklusjonene i rapporten.Rattsø-utvalget slår fast at det er behov for mer fleksible arbeidstidsreguleringer, mindre byråkrati, reformer i kommunestrukturen og økt digitalisering for å øke produktiviteten.