Tvert imot har endringer i landbruket de siste årene gjort det mindre attraktivt å legge om til økologisk drift, viser en rapport som Riksrevisjonen la fram for Stortinget tirsdag.I 2014 ble 4,7 prosent av jordbruksarealet brukt til produksjon av økologisk mat, like mye som i 2008, viser rapporten. 2,9 prosent av husdyrholdet var økologisk, en svak nedgang fra året før. Utviklingen er dermed milelangt fra 15-prosentmålet som stortingspolitikerne vedtok i 2010.– Forbruket har økt noe, men produksjonen går ned, sier riksrevisor Per-Kristian Foss. Han slakter myndighetenes satsing på økologisk landbruk så langt.Ifølge Riksrevisjonen har flere tiltak virket mot hensikten og bidratt til at færre bønder ønsker å drive økologisk. Blant disse er fjerning av omleggingstilskuddet i 2014, billigere grovfôr samt høyere avgifter for å være tilsluttet kontrollordningenTallet på bønder som søker råd om å legge om til økologisk, falt med 39 prosent fra 2013 til 2014. (©NTB)