– Det vi har sett i forbindelse med flyktningkrisen, er en mer polarisert debatt i Europa, sier Søreide (H) på sikkerhetskonferansen i München og er bekymret for det politiske klimaet i Europa.– Jeg er bekymret for helsetilstanden i europeisk politikk. Jo mer polarisert debatten blir, jo større problemer får vi som europeiske, demokratiske institusjoner med å lindre menneskelig lidelse og ta avgjørelser som i bunn og grunn kan påvirke sikkerheten, sier hun i en av søndagens debatter i München.Videre advarer forsvarsministeren om at den store tilstrømmingen av migranter og flyktninger etter hvert kan gi stengte dører i Europa for dem med størst beskyttelsesbehov.– Noe av det jeg frykter mest, er at på grunn av tilstrømmingen av asylsøkere til Europa nå, så vil vi over tid være ute av stand til å gi tilflukt til dem som trenger det mest, sier Søreide, men understreker at det vil være et «dramatisk standpunkt for Europa å ta».– For vi har flyktet fra krig selv og ønsker å beskytte og gi tilflukt.