– Det tragiske med politikken i dag, er at vi indirekte oppfordrer ganske mange mennesker til å ta en farlig reise til Europa, sier Unge Høyre-lederen til.Han mener dagens asylsystem har brutt sammen og tar til orde for at folk som flytter fra krig, ikke skal ha rett på asyl i Europa, men først og fremst få hjelp i nærområdene. Han vil at det i hovedsak kun skal komme flyktninger gjennom FNs kvotesystem, og samtidig gi forfulgte mennesker utvidet mulighet til å få humanitært visum.– Jeg tror dette er forslag som vil ha god ressonans i Høyre, sier Tonning Riise, som sitter i Høyres programkomité.Men helt umiddelbart ser Unge Høyre-lederens høyttenkning ut til å klinge dårlig i Høyres innvandringspolitiske talskvinne Ingjerd Schous ører.– Det jeg tror de får med seg moderpartiet på, er en diskusjon om dagens system fungerer godt eller ikke, sier Schou.– Norge må holde fast ved våre internasjonale forpliktelser, og at det er beskyttelsesbehovet vi må stå oppreist for, sier hun.