– Både Norge og Europa står overfor store utfordringer, og vi er enige i at det skal strammes inn, men asylinstituttet må beholdes, sa Venstre-leder Trine Skei Grande på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.– Forslagene fra Listhaug slaktes av en rekke høringsinstanser, og regjeringen har gått betraktelig lenger enn den har grunnlag for. Vår holdning er at hele forslaget bør skrinlegges, sa Skei Grande.Stortingsgruppen sier dermed nei til alle de 40 forslagene Frp-statsråden la fram i romjulen.Venstres ledelse mener forslagene må ses på som en helhetlig pakke, og at de både bryter med folkeretten og er i strid med asylforliket som ble inngått i Stortinget i november. Partiet ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med helt nye forslag som etter partiets mening må være i tråd med både asylforliket og Norges internasjonale forpliktelser.Forslaget fra NydalenVenstre-lederen oppfordrer regjeringen til å legge høringsforslaget i skuffen og hente fram forslaget fra Nydalen som ble utarbeidet for et par år siden.– Vi må kunnes stå for det vi er med på. Det vi har vært med på til nå, har holdt seg innenfor internasjonale konvensjoner. Dette forslaget går mye lenger, sa hun.Skei Grande synes at regjeringen har strukket strikken veldig langt innenfor samarbeidsavtalen med sitt innstrammingsforslag.Selv om det er snakk om et høringsforslag, synes partiet det er viktig å komme med denne beskjeden nå, og ikke vente.– Det er summen av tiltakene som er uakseptabel. Vi mener dette er for dårlig utredet. Regjeringen har trukket forliket altfor langt. Høringen viser soleklart at det er brudd på internasjonale konvensjoner, slo Venstre-lederen fast.Kontroversielle forslagHøringsfristen for forslagene gikk ut tirsdag. Et av de mest kontroversielle forslagene er å stramme inn retten til familiegjenforening.I høringsforslaget har Listhaug pekt på at familiegjenforening innebærer en dobling av antallet som kommer til landet, men hun har også sagt at dette er et anslag, og at det er variasjoner fra år til år.Statistisk sentralbyrå skriver i sitt høringssvar at påstanden om at familiegjenforening i praksis betyr en dobling av antallet innvandrere, ikke har støtte i innvandringen til Norge slik vi har opplevd den til nå.KrF krever også endringDet må betydelige endringer til i regjeringens forslag til innstramminger i asylpolitikken for at de skal kunne få flertall, ifølge KrF-leder Knut Arild Hareide.– Vi kan ikke gå inn for noen forslag som bryter med våre internasjonale forpliktelser. Vi vet at noen av forslagene gjør nettopp det, sier Hareide til journalister onsdag ettermiddag.– Regjeringen er nødt til å gjøre betydelige endringer. De har også fått tilbakemeldinger fra egne etater som sier at de har gjort en slett og dårlig jobb, legger han til. (©NTB)