Vederlagsordningen gjelder barn som barnevernet i Oslo hadde ansvar for fram til 1993. Så langt har det kommet inn 1.542 søknader, og av dem har 1.030 personer fått innvilget til sammen 611 millioner kroner i vederlag.Fristen for å søke vederlag i Oslo kommunes vederlagsordning for tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for overgrep og omsorgssvikt, er 31. mars i år.– Med ordningen ønsker Oslo kommune å gi en uforbeholden unnskyldning til alle som ble utsatt for overgrep eller omsorgssvikt mens de var plassert av barnevernet, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for eldre, helse- og sosiale tjenester.