Bare 37 av de 230 om er kommet til Norge i mars, er fra Syria. Den største gruppen, 40 personer, er fra Afghanistan, 22 er kommet fra Irak, 18 er fra Eritrea, og 17 er fra EtiopiaNesten halvparten, 95 personer, er fra en rekke andre land med færre enn fem søkere per land.Til sammen er det kommet 879 asylsøkere til Norge de elleve første ukene av 2016. De to største gruppene er afghanere og syrere.