Ap liker KrFs forslag til strammere boligskatt

Arbeiderpartiet sier at KrFs forslag om å stramme inn på boligskatten er som musikk i deres ører.

Programkomiteen i KrF går inn for å fjerne skatterabatten på bolig nummer tre og fire, samt å senke den øvre aldersgrensen for BSU (Boligsparing for ungdom) fra 35 til 30 år. KrF vil videre låse BSU til kun å gjelde ved kjøp av første bolig, samt å øke skattefordelen ved BSU fra 25 til 30 prosent, skriver Klassekampen.Programkomiteens leder og KrF-nestleder Dagrun Eriksen forklarer:– I dag er bolig det beste investeringsobjektet fordi skattefordelen er uforholdsmessig stor. Vi trenger pengene andre steder, og vil i tillegg frigjøre boligene, sier hun til avisen.Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen liker det hun hører:– Dette er gode signaler fra KrF og i tråd med hva vi tenker. Endringene i skattereglene for sekundærbolig hadde vi med i vårt alternative budsjett, så dette er musikk i mine ører, sier Marthinsen til Klassekampen.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også