– Prosjektet bidrar til å styrke Agderregionen som felles bo- og arbeidsområde, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Han sier E18 vil få en betydelig standardheving når strekningen står ferdig høsten 2019.Bygging av fire tunneler med lengder fra 200 til 600 meter inngår i prosjektet. Seks større bruer skal også reises.Regjeringen legger til grunn en forventet utbyggingskostnad på 5,5 milliarder kroner. Finansieringen skal skje gjennom en kombinasjon av statlige midler og rundt 2 milliarder kroner i bompenger. (©NTB)