Regjeringsadvokaten har levert en sakskostnadsoppgave på 243.600 kroner for 168 timer og en timepris på 1.450 kroner, skriver.Breiviks advokater Øystein Storrvik og Mona Danielsen har på sine 250 timer tatt en timepris på 995 kroner. Totalt ble deres sakskostnadsoppgave på 330.937 kroner.Tingrettens utgifter beløp seg til 873.470 kroner. (©NTB)