Justin Trudeau har godkjent en støttepakke på 60 milliarder canadiske dollar for å støtte til forbedringer i landets infrastruktur, skriver Financial Times.Støttepakken skal gjelder for en periode over 10 år og skal bidra til å dempe det økonomiske fallet landet har opplevd som følge av prisfall blant ulike råvarer.Den canadiske statsministeren lovet en slik støttepakke i hans valgkampanje og fokus for bedring vil være innen offentlig transport, vannsystemer og boligbygging.Landets finansminister, Bill Morneau, offentliggjorde pakken tirsdag og la trykk på at støttepakken vil redusere økonomisk ulikheter blant befolkningen og gjenopprette håp for middelklassen.Pakken vil også medføre økte ytelser til pensjonister og samtidig gi skattelettelser og fordeler til middelklassen.Fallet i oljeprisen har slått hardt utover ressursrike regioner som Alberta, hvor arbeidsledigheten har steget til 7,3 prosent.Finansministeren venter at støttepakken vil løfte BNP-veksten med 0,5 prosent i 2016 og med 1 prosent i 2017 og 2018.