De 258 asylsøkerne har alle fått avslag på realitetsbehandling av sin søknad fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og har deretter klaget vedtaket inn for UNE, skriver.Spørsmålet i sakene har vært om de berørte personene trygt kan sendes tilbake til Russland.I de sakene som søkerne har fått medhold, er det ikke tatt stilling til om personene det gjelder har krav på beskyttelse i Norge, bare søknaden om opphold i Norge må vurderes på nytt av UDI.