Verdens største selskaper vil bli tvunget til å offentliggjøre mer tydelig hvor mye skatt de betaler og hvor mye de tjener i ulike europeiske land, skriver Financial Times.På denne måten vil det bli vanskeligere for selskaper å gjemme unna ubeskattede kontanter blant land innad i regionen.I et dokument som har blitt skrevet av EU-kommisjonen, og bekreftet av Financial Times, vil det kreves at selskaper med en årlig inntekt på over 750 millioner euro må publisere denne informasjonen på deres nettsider hvert år.Reglene vil treffe både europeiske selskaper som har hovedkvarter i Europa, så vel som andre internasjonale selskaper med datterselskaper i Europa.Totalt vil rundt 6.000 selskaper bli berørt, hvorav rundt 2.000 av disse er selskaper med hovedkvarter innad i EU.Til skuffelse for organisasjoner som jobber mot bruk av skatteparadiser vil overnevnte regler kun gjelde innenfor Europa. største selskaper vil bli tvunget til å offentliggjøre mer tydelig hvor mye skatt de betaler og hvor mye de tjener i ulike europeiske land, skriver Financial Times.