Få sammenslåingssøknader, men mange forhandler

Bare 11 kommuner har søkt om sammenslåing, mens 59 har bestemt seg for å fortsette alene. Men hele 261 har inngått avtale, forhandler eller planlegger å forhandle.

Kommunereform og -sammenslåing diskuteres over hele landet, men det er bare et fåtall som har kommet så langt at de har sendt inn søknad om å få slå seg sammen. Likevel kan kommunalminister Jan Tore Sanner (H) få til langt flere sammenslåinger enn det dystre spådommer antydet, skriver Aftenposten .Avisen viser til en oversikt fra Kommunal Rapport som gjør opp status per 16. mars. Øverst troner de 11 kommunene som har søkt om å få bli fem. Deretter følger 120 kommuner som har en intensjonsavtale om sammenslåing. Ytterligere 141 forhandler eller har vedtatt å forhandle, mens 97 er på sonderings- eller utredningsstadiet. 59 kommuner har avsluttet prosessen og konkludert med at de vil fortsette alene.Sanner selv er glad for at mange «har tatt skrittet fra naboprat til intensjonsavtale». Han vil fortsatt ikke tallfeste hvor mange – eller få – kommuner det skal være igjen på slutten av prosessen for at han skal være fornøyd.– Det handler igjen ikke om meg, men om innbyggerne. Jeg er overbevist om at alternativet til reform ikke er at tingene er som de var. Alternativet til reform er mer statlig detaljstyring, fordi mange kommuner er for små for oppgavene de har ansvar for.