– Å avslutte grensekontrollen vil være uansvarlig. Vi vet at det befinner seg hundretusener i Europa som vi ikke vet hvem er. De kan være krigsforbrytere eller mellomledere i Den islamske staten (IS), sier Fremskrittspartiets Mazyar Keshvari til . Keshvari har ikke noe problem med å forsvare fortsatt kontroll til tross for at tanken bak Schengen er full bevegelsesfrihet innad i området.– Selvfølgelig er det adgang til å ha midlertidig kontroll av eget territorium. Alt avhenger av det totale bildet. Det er ikke så enkelt at dersom det blir en avtale med Tyrkia, så vil behovet for en nasjonal grenseavtale bortfalle.Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ha nasjonal grensekontroll i mer enn de seks månedene Schengen-avtalen åpner for, og heller ikke Høyres Ingjerd Schou ser noe prinsipielt galt med forlenget grensekontroll.– Vi kan ikke være et trekkplaster i Norden. Vi må sammen med våre nordiske naboer håndtere og få kontroll over situasjonen. Hvis det blir for mange, så er jeg urolig for at nordmenn ikke lenger vil hjelpe flyktningene, sier hun.