I et intervju med Dagens Næringsliv i forrige uke sa Forfang at det fort vil bli «et krav og en forventning» om at nasjonale grensekontroller skal bort. Tidligere har han tatt til orde for en større reform av det internasjonale asylsystemet.– UDI-direktøren bør konsentrere seg om jobben sin her i Norge framfor å opptre som en utenrikspolitisk kommentator, sier Keshvari til.Han legger til at forhandlinger med Tyrkia er utenfor Forfangs arbeidsfelt og minner UDI-direktøren om at Norge er en suveren stat.– Forfang bør ta det inn over seg og ikke komme med tolkninger av hva en eventuell avtale med Tyrkia vil innebære for norsk grensekontroll, sier Keshvari, som selv mener kontrollen ved grensene bør opprettholdes.UDI-sjefen sier til Klassekampen at han ikke ønsker å gå i debatt med en stortingspolitiker og understreker at det er opp til regjeringen å vurdere hvordan Norge skal forholde seg til utviklingen i Europa.