Full stans i asylreturer til Russland

UDI endrer sin asylpraksis etter at det har kommet nye opplysninger om tvangsreturer av syrere fra Russland til Syria og stopper dermed all utsendelse av asylsøkere til Russland.

Utlendingsdirektoratet. NTB Scanpix

– Bare syrere med en tilknytning til Russland vil være aktuelle for retur dit. De øvrige vil få saken realitetsbehandlet i Norge, sier avdelingsdirektør i Utlendingsdirektoratet, Vesna Curk, til NRK.Over 1.000 saker vil derfor bli behandlet i Norge, hvorav noen allerede har fått avvisningsvedtak. Siden det dreier seg om såpass mange saker vil det ta noe tid før alle sakene er ferdig behandlet, opplyser Curk.UDI skriver i en epost til NRK at etter den nye instruksen ble introdusert i november i fjor, «har det kommet nye opplysninger om tvangsreturer av syrere fra Russland til Syria. UNE har omgjort vedtakene blant annet på bakgrunn av denne informasjonen, som ikke var kjent da vi i UDI fattet våre vedtak. Dette er en faktor som vil bli tillagt vekt ved den videre vurderingen av disse sakene.»– Russland ser heller ikke ut til å ønske å ta denne gruppen tilbake, heter det i eposten fra UDI, som ikke ønsker å la seg intervjue på nåværende tidspunkt. (©NTB)