– Bare syrere med en tilknytning til Russland vil være aktuelle for retur dit. De øvrige vil få saken realitetsbehandlet i Norge, sier avdelingsdirektør i Utlendingsdirektoratet, Vesna Curk, til.Over 1.000 saker vil derfor bli behandlet i Norge, hvorav noen allerede har fått avvisningsvedtak. Siden det dreier seg om såpass mange saker vil det ta noe tid før alle sakene er ferdig behandlet, opplyser Curk.UDI skriver i en epost til NRK at etter den nye instruksen ble introdusert i november i fjor, «har det kommet nye opplysninger om tvangsreturer av syrere fra Russland til Syria. UNE har omgjort vedtakene blant annet på bakgrunn av denne informasjonen, som ikke var kjent da vi i UDI fattet våre vedtak. Dette er en faktor som vil bli tillagt vekt ved den videre vurderingen av disse sakene.»– Russland ser heller ikke ut til å ønske å ta denne gruppen tilbake, heter det i eposten fra UDI, som ikke ønsker å la seg intervjue på nåværende tidspunkt. (©NTB)