Det har vært påstander om at dersom man ikke bruker narasin som forebyggende tiltak i fôr, vil bruken av antibiotika til behandling av sykdommer øke. Norsk senter for økologisk landbruk har undersøkt om økologiske kyllinger og kalkun har hatt økt behov for antibiotika. Konklusjonen er at det ikke har vært tilfelle, skriver .– Ingen av de fire økologiske besetningene har brukt noen form for antibiotika i kyllingproduksjonen i tidsrommet 2012-2015, som er tidsintervallet for undersøkelsen, heter det i rapporten.Det har imidlertid vært noen få tilfeller av antibiotikabehandling av økologisk kalkun.– Funn tyder på at det kanskje kan være en sammenheng mellom bruken av narasin i Norge og antibiotikaresistens hos bakterier i fjærfeproduksjonen, slo Vitenskapskomiteen for mattrygghet fast i en rapport før jul.Ifølge rapporten er det imidlertid liten sannsynlighet for å få i seg narasinresistente bakterier fra kyllingkjøtt såfremt man følger rådene om god kjøkkenhygiene. (©NTB)