På forhånd har det brygget til indre strid i Høyre om rovdyrpolitikk og fjerning av barnetrygden. Nå kan det også bli tøffe runder om permitteringsregelverket. Møre og Romsdal Høyre gir nemlig erkefienden Ap full støtte i kravet om å utvide permitteringsregelverket.Fylkeslaget mener det er nødvendig i en omstillingsfase å øke perioden der arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikt under permittering fra 30 til 52 uker, noe regjeringen og statsminister Erna Solberg (H) gjentatte ganger har avvist.SommerskoleDiskusjonen vil gå ventelig gå varmt når integreringspolitikken skal opp til debatt under landsmøtet på Gardermoen 8.-10. april.Nord-Trøndelag Høyre vil ha forbud mot bruk av det religiøse hodeplagget hijab i grunnskolen, en gjenganger i norsk politikk de siste årene.– Barnehijab som brukes i den hensikt å dekke til et barns seksualitet, er et tegn på alvorlige begrensninger i barn og unges frihet, påpeker fylkeslaget.Oslo Høyre – det største fylkeslaget i partiet – går imot et slikt forslag og tar til orde for å videreføre dagens praksis. Til gjengjeld lanserer Oslo Høyre et forslag om si nei til kjønnsdelt svømmeundervisning og foreslår tvungen sommerskole for barn som havner under en kritisk grense i norsk før skolestart.– 70 prosent av elever med minoritetsspråklig bakgrunn begynner på skolen uten å kunne godt nok norsk til å følge ordinær undervisning, påpeker Oslo Høyre, som også vil innføre krav om ett års obligatorisk kjernetid i barnehage for barn som scorer svakt på språkutviklingstesten under 4-årskontrollen.Pensjon og barnetrygdPå landsmøtet vil Solberg også bli stilt overfor krav fra Akershus Høyre om å øke minste pensjonsalder fra 62 år til 65 år, og fra 67 til 70 år for å få full uttelling. Fylkeslaget vil også fjerne avkortingen i pensjon for gifte og samboende pensjonister, noe Fremskrittspartiet har programfestet.Likestillingsutvalget i Høyre har foreslått å fjerne barnetrygden og fase ut kontantstøtten. Til gjengjeld vil utvalget gjøre skolefritidsordningen billigere eller gratis for lavinntektsfamilier. Men Telemark Høyre steiler og sier blankt nei.– Barnetrygden er et viktig virkemiddel for å bekjempe barnefattigdom, argumenterer fylkeslaget.Hedmark Høyre tar ulvedebatten fra sist uke inn i landsmøtesalen og foreslår blant annet at ulvesonen oppheves – noe som strider mot regjeringens politikk.Skuddsikre vesterBlant andre innkomne forslag til Høyres landsmøte er kravet fra Østfold Høyre om å utstyre alle HV-soldater med skuddsikker vest. Det skal gi bedre beskyttelse, ikke minst med tanke på terroranslag, og er anslått å koste 700 millioner kroner.Flere fylkeslag ber regjeringen sørge for fortgang i arbeidet med å nå NATO-målsettingen om 2 prosent av BNP til Forsvaret innen 2024. Akershus Høyre vil at det skal skje raskere, innen 2021.Debatt blir det også om såkalte ROT- og RUT-fradrag, som innebærer skattefradrag for håndverks- og husholdningstjenester i eget hjem. Buskerud Høyre ber om at det blir enklere å utsette eller fremskynde skolestarten, Akershus Høyre vil ha en nasjonal instans for mobbesaker, mens Østfold Høyre vil ha vedtatt at FM-nettet skal bevares, under henvisning til at ideen bak DAB-teknologien «langsomt har visnet og er i ferd med å dø».