– Europa ser ut ville skape en ny humanitær krise i Hellas for å avskrekke flyktninger og asylsøkere, sier nødhjelpskoordinator Lindis Hurum i Leger Uten Grenser.– Verden over er millioner på flukt. Da kan ikke Europas respons være å vende ryggen til tusener av mennesker som flykter fra krig og forfølgelse, skape en humanitær krise i Hellas, og så sprøyte inn penger for å løse problemet, sier Hurum.Hun viser til at systemene i Hellas allerede er overbelastet.– Avtalen reduserer mennesker til tall. Den nekter dem menneskelig behandling og fratar dem deres rett til å søke beskyttelse i Europa, mener Hurum.Hun sier avtalen ikke handler om flyktningers behov for hjelp og beskyttelse, men om Tyrkias evne til å stanse migrasjonen til Europa. (©NTB)