Lagmannsrettens reisebudsjett er redusert så mye at reiseaktiviteten ikke kan opprettholdes på nåværende nivå, skriver.«Lagmannsretten har som kjent ikke dommere med kontorsted i Stavanger eller Haugesund og har derfor store utgifter til reising når saker blir ført for retten utenfor Bergen», heter det i et brev fra Gulating til Advokatforeningen i Sør-Rogaland.I første omgang flyttes kortvarige saker uten befaring og med få vitner. Flere saker kan bli flyttet til høsten. (©NTB)