– Vi har et stort vedlikeholdsetterslep. Regjeringen har derfor styrket satsingen på vedlikehold og fornying av transportinfrastrukturen de siste årene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).Sammen med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) presenterte han torsdag hvor og når vedlikeholdsarbeider skal utføres på vei, jernbane og kyst i løpet av 2016. Om lag 9,4 milliarder kroner loves til Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen i statsbudsjettet.– Det er en budsjettøkning på 80 prosent – nærmere bestemt 78 prosent – på vedlikehold sammenlignet med da vi overtok i regjering. Vi satser på mer forebyggende arbeid og mindre brannslukking, sier samferdselsministeren.JernbanenJernbaneverket skal drifte, vedlikeholde og fornye jernbanenettet for 8,3 milliarder i år.Størst blir innsatsen på hovedstrekningene Bergens-, Dovre-, og Sørlandsbanen, samt på jernbanen i og gjennom Oslo-området. Jernbanedirektør Elisabeth Enger lover en vedlikeholdsinnsats som skal slå rekordnivået fra 2015 med 20 prosent.– I fjor tok vi inn cirka 200 millioner av etterslepet som er beregnet å være rundt 18 milliarder. I år skal vi ta inn ytterligere cirka 550 millioner. Det går altså riktig vei, sier Enger.Dagens anlegg skal fornyes for vel 2,6 milliarder kroner, mens 1,3 milliarder settes av til forebyggende arbeid.RiksveieneNær 4,2 milliarder kroner er satt av til vedlikehold og fornying av riksveiene. Nyasfaltering av mellom 1.250 og 1.300 kilometer riksvei står blant annet på programmet.– 2015 var det første året at forfallet på riksveiene ikke økte, noe som er positivt i seg selv. I tillegg er det tilfredsstillende at vi i år vil ta igjen forfallet med 1,3 milliarder kroner, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen. I tillegg satser Vegvesenet på tunneler og bruer, og de forventer at sysselsettingseffekten av prosjektene vil være på 4.300 personer.KystveieneHavner og kystveier skal også utbedres stort i 2016. Kystverket skal totalt utlyse kontrakter til en samlet verdi av 110 millioner kroner. Det dreier seg hovedsakelig om kontrakter til generelt vedlikehold, utbedring etter stormskader og vedlikehold av fyrstasjoner.Også på kystinfrastrukturen er det et stort vedlikeholdsetterslep som regjeringen nå satser på å redusere. – Forfallet er anslått til å være på om lag 1,54 milliarder kroner ved utgangen av 2016, 149 millioner kroner mindre enn i 2015, melder Samferdselsdepartementet. (©NTB)