Nesten alle som dømmes har innvandrerbakgrunn

Blant de 89 som er dømt for vold mot barn i Oslo tingrett de siste tre årene, har 82 innvandrerbakgrunn, viser en gjennomgang Aftenposten har foretatt.

Oslo Tinghus. NTB Scanpix / NTB Scanpix

Voldsutøverne har bakgrunn fra 33 ulike land, 85 prosent er fra Afrika eller Asia, skriver Aftenposten , som har gått gjennom familievold-dommene i Oslo de siste tre årene.Førsteamanuensis ved Politihøgskolen, Geir Aas, har tatt doktorgraden på politiet og familievold. Nå arbeider han på oppdrag fra Justisdepartementet med å evaluere familievoldsparagrafen i straffeloven. Ifølge ham er det tre hovedspor som kan være med på å forklare overhyppigheten:I kollektivistiske kulturer gis det større legitimitet til maktbruk overfor kvinner og barn for å disiplinere dem. Familievold er dessuten mer vanlig i den ressursfattige delen av befolkningen. I tillegg er innvandrerbefolkningen yngre enn totalbefolkningen, og familievold er mer utbredt i yngre aldersgrupper.Sylo Taraku, nylig avtroppet generalsekretær i organisasjonen LIM – Likestilling, integrering, mangfold – mener det helt klart er en større aksept i minoritetsmiljøer for å slå barn.– Mens det i norsk kontekst reageres sterkt mot dette, er holdningene i noen innvandrermiljøer at slik avstraffelse gir resultater. Hvis noen advarer mot det, er det mer av typen «ikke gjør det, du kan havne i fengsel» eller «barnevernet kan ta barna dine». Ikke fordi man frykter konsekvensene for barna, sier han.