66 prosent av lederne i denne bransjen tror på økt omsetning i år. Det er markant flere enn i industrien for øvrig, hvor 49 prosent tror det samme. Det er også flere i matindustrien som tror på økt lønnsomhet enn i resten av industrien, viser en rapport fra Sentio som Nationen har fått tilgang til.– Rapporten tar pulsen på stemningen i bransjen, sier Eirik Nedrelid, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk Landbrukssamvirke.Han tror særlig to forhold forklarer den økte optimismen, lav kronekurs og at samfunnet det siste året har snudd seg mot matindustrien og landbruket og bedt om løsninger for hvordan fremtidens verdiskaping skal styrkes og fremtidens velferdsordninger sikres.– Det har matindustrien begynt å ta til seg. Det grønne skiftet får stor oppmerksomhet, og det påvirker hvordan bransjen og landbruket ser på seg selv, sier Nedrelid.Petter H. Brubakk, administrerende direktør for NHO Mat og Drikke, sier samme tendens viser seg hos deres medlemsbedrifter.– Det er ingen tvil om at NHO Mat og drikke-bedriftene er mindre pessimistiske enn resten av industribedriftene tilknyttet NHO når det gjelder fremtiden. Men hovedinntrykket er at våre medlemmer er noe mer preget av vanskeligere tider i norsk økonomi. De er på ingen måte ubekymrede. Høyt kostnadsnivå og forventninger om økt konkurranse fra utlandet er store utfordringer, sier Brubakk. (©NTB)