Stokkeli sier han ikke ønsker å utdype de andre tiltakene.Oslo politidistrikt opplyser i en pressemelding til NTB at distriktet har innført flere tiltak, blant annet økt patruljering på enkelte steder i Oslo, med hensikt å skape trygghet.– Dette på grunn av den uavklarte situasjonen i Belgia, både når det gjelder omfang og hvem som står bak. Beslutningen begrunnes også i Oslos særlige rolle som hovedstad med mange symbolmål og flere store trafikale knutepunkter, sier fungerende politimester Roger Andresen.Ifølge Oslo politidistrikt gjelder bevæpningen inntil videre og alle politipatruljer i Oslo politidistrikt.– Vi samarbeider selvsagt med de relevante instanser og samarbeidspartnere og følger situasjonen kontinuerlig, sier Roar Hanssen i kommunikasjonsenheten i Oslo politidistrikt.Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier til NTB at terrorangrepene foreløpig ikke påvirker trusselbildet i Norge, men at dette raskt kan endre seg. (©NTB)