Det er i forbindelse med forberedelsene til behandlingen av revidert statsbudsjett i mai at Beregningsgruppen for utlendingsforvaltningen (BGU) har endret anslaget over hvor mange asylsøkere som trolig kommer til Norge i år.I september i fjor, da statsbudsjettet ble lagt fram, viste prognosene at det ville komme mellom 10.000 og 60.000 asylsøkere til Norge i år, med rundt 33.000 som det mest sannsynlige.Nåat anslaget er justert ned til mellom 5.000 og 50.000, med rundt 25.000 som mest sannsynlig utfall.Ifølge Justis- og beredskapsdepartementet er usikkerheten fremdeles stor, men departementet viser til at grensekontrollene som er satt i verk i Europa har medført lave søkertall i Norge. Sannsynligheten for at grensekontrollene vil vedvare har også økt.I forrige uka sa UDI-direktør Frode Forfang til NRK at han regnet med at anslagene er «høyst usikre», men at antallet asylsøkere vil blir vesentlig lavere enn tidligere anslått.Til sammen er det kommet 879 asylsøkere til Norge de elleve første ukene av 2016. De to største gruppene er afghanere og syrere.