De vestlige sanksjonene mot Russland ble innført for over to år siden. Lite tyder på en snarlig slutt på den bitre sanksjonsstriden, skriver DN.Russland-ekspert Jakub Godzimirski ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) mener det er liten grunn til optimisme.– Russland må gjennomføre dype strukturelle politiske og økonomiske reformer for å kunne tiltrekke vestlige investeringer og få løst politiske problemer med Vesten for å få hevet sanksjonene. Men det er lite politiske vilje til det i kretsen rundt Putin. Det betyr at vi må regne med forlengelse av de vestlige sanksjonene, og at situasjonen kommer til å forbli fastlåst, sier Godzimirski til DN.