Solberg vil ha nordisk enighet om grensekontroller

Nordiske land må bli enige om når og hvordan grensekontrollene mellom landene skal opphøre, mener statsminister Erna Solberg (H).

Flyktningkrisen har ført til at både Sverige, Norge og Danmark har skjerpet kontrollen med grensene, noe som har bidratt til å redusere antallet flyktninger og migranter til Norden.– Både Norge og Finland er på en måte skjermet på grunn av den svenske og danske grensekontrollen. Men vi vet at dette ikke kan fortsette til evig tid, sa Solberg etter en arbeidslunsj med Finlands statsminister Juha Sipilä lørdag.– Hvis dette skal endres på, så må vi være enig innad i Norden om tidspunkt og måten det skal gjennomføres på, sier Solberg til NTB.Jobbe sammenFinland tok initiativ til et nordisk møte på sidelinjen under giverlandskonferansen for Syria som foregikk i London i februar. Siden har nordiske ministre hatt en rekke møter for å utveksle informasjon om håndteringen av flyktningsituasjonen.Lørdagens møte ble holdt i Holmenkollen i forbindelse med VM i skiskyting. Den finske statsministeren mener samtalene med Solberg var «produktive».– Vi diskuterte den siste utviklingen mellom Tyrkia og EU, i tillegg til situasjonen i både Norge og Finland. Vi sammenlignet lovgivningen i våre land, sier Sipilä, som mener det er rom for å utvide det nordiske samarbeidet om flyktningspørsmål.– Vi kan samarbeide tettere ved å utveksle informasjon og jobbe for internasjonale løsninger, sier han til NTB.Diskuterte RusslandForholdet til det felles nabolandet Russland sto også på agendaen under møtet mellom de to statsministrene.Da asylstrømmen stanset over Storskog i fjor høst, begynte asylsøkerne å komme over grensen til Finland i stedet. Siden 29. februar har imidlertid ikke en eneste asylsøker kommet fra Russland til Finland.– Vi har hatt en god gjennomgang. Jeg har blitt informert om dialogen man har hatt internt før man nå har fått sortert disse spørsmålene på finsk side, sier Solberg.– Vi samkjører ikke politikken overfor Russland, men utveksler informasjon. Det er viktig for det ene landet som skal snakke med Russland, å høre hva det andre har snakket med dem om. Det kan inspirere til litt enighet rundt dette, sier hun.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også