– Vi er uenige i det resultatet Nord-Troms tingrett har kommet fram til, sier Nordmo til NTB.Andhøy ble frifunnet på grunnlag av «unnskyldelig rettsvillfarelse» fordi han selv trodde han hadde de riktige tillatelsene til å reise til Antarktis. Statsadvokaten er ikke enig i dette.– Han har vært flere ganger i disse farvannene og vet hvilke krav som er blitt stilt tidligere, påpeker Nordmo.Han har nå skrevet en anke som han vil sende til Hålogaland lagmannsrett. Det blir opp til lagmannsretten om anken skal tas opp til behandling eller ikke. (©NTB)