– Jeg merker meg at statsministeren nå omtaler i positive vendinger at Norge tar imot mange kvoteflyktninger, og at også Frp-statsråden åpner for at Norge skal bidra i felles europeiske løsninger, sier Støre til NTB.– Da er vi tilbake der vi var i fjor, da flere partier ønsket at Norge skulle ta imot noen flere kvoteflyktninger for å bidra til at presset på flyktningleirene avtar. Resultatet ble en bred avtale på Stortinget.– Full sirkelAp-lederen mener det nå er i ferd med å gå opp for flere at FNs kvotesystem for gjenbosetting av flyktninger er alternativet til den ukontrollerte asyltilstrømmingen som Europa opplevde i fjor.– Vi kan derfor si at vi nå har gått full sirkel. Nå er vi tilbake igjen til at kvoteflyktninger er en ordnet måte å gjøre dette på, sier Støre til NTB.Han har selv blitt beskyldt for å vingle, men nå skyter han tilbake. Ifølge Støre har Høyres uttalelser om kvoteflyktninger «svingt veldig» det siste året.– Høyre var først med på å framforhandle og inngå avtalen i Stortinget. Så var partiet kritisk og mente saken om kvoteflyktninger var uheldig. Nå registrerer jeg at Høyre igjen er positive, sier Støre.AnklagerFlere framstående representanter fra Fremskrittspartiet gikk i høst langt i å gi Støre noe av ansvaret for den store tilstrømmingen av asylsøkere til Norge. Også fra Høyre har lignende antydninger kommet.– Arbeiderpartiet har det siste året hatt en kampanje for at vi skal ta imot flere flyktninger og asylsøkere i Norge, sa utenriksminister Børge Brende (H) på NRKs Aktuelt 10. november. Dagen etter fulgte han opp i Stortingets spørretime. Der sa han at signalet fra Aps landsmøte om 10.000 nye flyktninger er noe man får med seg i flyktningleirene i Jordan, Libanon og Tyrkia.Noen måneder senere åpner Brendes egen regjering for flere kvoteflyktninger til Norge på sikt, som et resultat av EUs avtale med Tyrkia.– Vi tar i dag vår del, men hvis vi nå får fungerende grensekontroll og avtaler rundt dette, skal Norge være solidarisk, sa statsminister Erna Solberg (H) til NTB denne uken.AvventerSolberg tror avtalen mellom Tyrkia og EU vil bremse migrasjonsstrømmen til Europa, men åpner samtidig for at nye ruter kan oppstå. Da er det nødvendig med «europeisk solidaritet», ifølge statsministeren.– Strukturen blir ikke solid om ikke de europeiske landene bidrar med relokalisering og kvoteflyktninger. Man må finne en annen vei inn for dem som trenger hjelp, sier hun.Støre mener en avtale mellom EU og Tyrkia er en «klok tilnærming».– Så er spørsmålet hvordan Norge skal følge opp den tenkte avtalen med Tyrkia om kvoteflyktninger, sier Ap-lederen, som mener det verken er i norsk eller russisk interesse at asylsøkere igjen vil ta seg i hopetall til grensen ved Storskog.– Det som skjedde i fjor høst, ble en vekker for både Norge og Russland. Jeg tror begge land har en grunnleggende felles interesse i at det er kontroll ved grensen, sier Støre.