KrFs programkomité foreslår at kvinner må gjennom en «obligatorisk refleksjonstid» i opptil to døgn før en abort kan gjennomføres.Flere fylkesledere i KrF er i tvil om at dette vil være effektivt.– Jeg tenker at de som har valgt å gå til det skrittet, og ønsker å ta abort, har tenkt nøye gjennom det. Dette er nok ikke noe de tar lett på, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag KrF, Heidi Pawlik Carlsen, til.Hun støtter programkomiteen i tanken om å styrke rådgivning i forkant av en abort, men mener at økonomiske støtteordninger, informasjon i skolen og gratis prevensjon kan være mer effektive tiltak.Også fylkesleder Jon Christian Anker i Troms er usikker.– Slik forslaget er utformet nå, er jeg usikker på om det ville fått noe særlig praktisk betydning, mener han.Programkomiteen foreslår også å erstatte abortloven med en lov som sikrer «rettsvern for det ufødte liv» og at kvinner med minoritetsbakgrunn skal få̊ informasjon om prevensjon og alternativ til abort.Forslaget er nå til høring i partiet.