– Vi er noe bekymret for dette punktet, først og fremst med tanke på sikkerheten, sier statssekretær Marit Berger Røsland (H) i Justisdepartementet til NTB.Avtalen som EU og Tyrkia underskrev i Brussel fredag, åpner for visumfrihet for tyrkere innen utgangen av juni – forutsatt at 72 konkrete betingelser innfris.– Hovedbudskapet er at vi er positive til avtalen, understreker Røsland, og viser til statsminister Erna Solbergs uttalelser fredag kveld.– Det er svært positivt at EU og Tyrkia er enige om en avtale som vil bidra til å redusere migrasjonspresset, bekjempe menneskesmugling og få til en mer ordnet håndtering av asylsøkere, sa Solberg.På spørsmål om avtalen vil innebære at Norge på sikt kan komme til å ta imot flere kvoteflyktninger enn det som allerede er meldt inn til EUs såkalte relokaliseringsprogram, er svaret fra Røsland at det ennå ikke er fattet noen beslutning om dette.– Norge bidrar allerede betydelig inn i det europeiske samarbeidet gjennom gjenbosetting, relokalisering, redningsoperasjoner og hotspots, framholdt Solberg fredag.