Fra 2008 til 2015 har sysselsettingsraten gått ned med 6,6 prosent blant unge i alderen 25– 29 år. I den same perioden har sysselsettingen blant dem som er i alderen 65– 74 år gått opp med 3,6 prosent, skriver .– Fallet i sysselsettingsraten blant yngre kan være den fremtidige trygdebølgen. Vi har så lett for å rette all oppmerksomheten på de kortsiktige arbeidsløshetstallene, men dette betyr kanskje mer i lengden, sier LO-økonom Stein Regaard.Styreleder Ingrid Kløve i Seniorsaken tror hovedårsaken til at flere eldre er i jobb er at folk er friskere, ikke at de er nødt til å jobbe på grunn av økonomi.– Men framover vil vi nok se at flere blir nødt til å jobbe lengre på grunn av pensjonsreformen. Det har nok ikke slått inn helt ennå, tror hun. (©NTB)