Duket for oljeslag i Venstre

Venstre-nestleder Ola Elvestuen anklages for feighet når han ber partiet si nei til forslaget om å stanse alle tildelinger i den 23. konsesjonsrunden på norsk sokkel.

Publisert 16. april 2016 kl. 12.21
Oppdatert 16. april 2016 klokken 12.22
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 372 ord
– Jeg vil si vi er litt feige i dette spørsmålet. Vi har ambisiøse mål for klimapolitikken, men følger ikke opp med konkrete tiltak der vi kan, sier Rebekka Borsch til NTB.Borsch har ledet redaksjonskomiteens arbeid i forkant av landsmøtet i Venstre. I en enstemmig uttalelse om klima tar komiteen til orde for å stanse tildelingene av nye leteområder for olje og gass i Barentshavet gjennom den 23. konsesjonsrunden.Går imotVenstre-nestleder Ola Elvestuen, som også leder Stortingets energi- og miljøkomité, går imot formuleringene og har fremmet et endringsforslag som vil bli votert over søndag.– Vi skal sørge for å verne de sårbare områdene. Store deler av 23. konsesjonsrunde er heller ikke politisk fornuftig i et økonomisk perspektiv, sier Elvestuen til NTB.Hans endringsforslag tar til orde for å unngå utvinning av «en rekke», men altså ikke alle, blokkene i 23. konsesjonsrunde.– Utvinning av olje og gass i de arktiske områdene vil ha store miljømessige konsekvenser og bidra mer til klimaendringer enn andre utvinningstillatelser, heter det i forslaget.– ParadoksRebekka Borsch erkjenner at hun neppe har landsmøtet med seg denne gang.– Jeg tror det er en fare for at vi taper dette slaget, men debatten har bare så vidt begynt. Det er et stort paradoks at vi skal kjempe for en mer ambisiøs klimapolitikk uten at det får konsekvenser for olje- og gassnæringen, sier hun.Borsch mener samtlige partier, med unntak av Miljøpartiet De Grønne, viker unna det store spørsmålet om hvordan vi skal håndtere olje- og gassnæringen framover.– Jeg sier ikke at vi skal avvikle olje- og gassutvinningen på norsk sokkel. Det jeg sier, er at vi skal slutte å lete etter ny olje, etter enda flere felt. Vi har tjent oss rike på olje og gass. Nå kan vi gå i front og si nei til å brenne enda mer, sier hun.VernI fredagens landsmøtetale tok Venstre-leder Trine Skei Grande til orde for varig vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja samt Møreblokkene og områdene rundt den såkalte iskanten og Jan Mayen.I tillegg vil Venstre ha en gjennomgang av oljeskatteregimet for å unngå det som ofte beskrives som statlige subsidier til næringen.– Målet er at det er selskapene som skal bære risikoen ved investeringer, ikke staten eller fellesskapet, heter det i et forslag fra Elvestuen.