Teoriprøven for førerkort oversatt til arabisk

Nå kan innvandrere i Norge ta teoriprøven for førerkort klasse B på arabisk. I mai kan prøven også tas på tyrkisk og kurdisk, opplyser Vegdirektoratet.

– Vi har såpass mange kandidater fra andre land at vi ønsker å tilby teoriprøven på flere språk, sier Karsten Nikolaisen i Vegdirektoratet.Teoriprøve på engelsk har vært et tilbud siden 2000.– Teoriprøven skal sjekke om kandidaten har tilstrekkelig kompetanse for å få førerrett i en førerkortklasse. Når vi kan tilby oppgavene på flere språk blir det enklere for kandidatene å vise kompetansen sin, og de sparer utgifter til tolk. Samtidig slipper vi å bruke dyrebar sensortid på å tilrettelegge oppgavene, sier Nikolaisen.Hvert år er det rundt 200.000 som tar teoriprøver. Antall tolkeprøver er rundt 800 i året, men hele spørsmålsbasen er nå oversatt– Vi har nå oversatt hele basen og fornyet noen spørsmål. Vi har blant annet lagt inn flere spørsmål rundt kjøring i tunnel, etter krav fra EU, opplyser Nikolaisen.Fra 1. mai blir det også mulig å avlegger teoriprøven for klasse B og klasse S, snøscooter, på samisk. (©NTB)