UP frykter økning i ulovlig mobilbruk bak rattet

Selv om antallet bøter for ulovlig mobilbruk i bil har gått ned de siste fem årene, frykter Utrykningspolitiet (UP) at det vil bli en økning når dagens ungdom setter seg bak rattet.

utrykningspolitiet, up, promille
Politikk
De siste årene har antallet bøter for ulovlig mobilbruk gått ned fra nesten 21.000 i 2010 til nærmere 17.700 i 2015, skriver .– Selv om tallene for bøter har gått litt ned de siste årene, er mitt inntrykk absolutt ikke at folk har blitt flinkere til å la mobilen ligge når de kjører, dessverre, sier UP-sjef Runar Karlsen.I en undersøkelse gjort av YouGov for Codan forsikring, kommer det fram at to av tre bruker mobilen når de kjører.– Smarttelefonene gir nye muligheter, og det er blitt en vane å bruke dem hele tiden, sier Karlsen.– Særlig gjelder det de nye generasjonene. De er enda mer ivrige på å bruke telefonene enn min generasjon er, så jeg tror vi går mot en negativ utvikling, legger han til.Ifølge Trygg Trafikk døde 29 personer i trafikken som følge av mobilbruk i bil i perioden 2005 til 2013. De deler UP-sjefens bekymringer.– Hever du problematikken opp et nivå, viser det seg at uoppmerksomhet er årsaken til en tredel av ulykkene i trafikken, sier prosjektleder for Trygg Trafikks ungdomssatsing, Magnus Jordheim.