Venstre lanserer tiltakspakke på 4,5 milliarder

Venstre har utarbeidet 30 konkrete forslag i en tiltakspakke på 4,5 milliarder kroner som skal motvirke arbeidsledighet og stimulere til et grønt skifte.

– Det er krise på Vestlandet. Og er det krise på Vestlandet, så er det også krise i Norge. Snart passerer vi 40.000 som har mistet jobben i olje- eller oljerelaterte næringer, sa Venstre-nestleder Terje Breivik da han presenterte pakken under partiets landsmøte i Tønsberg lørdag.Det dyreste enkelttiltaket er 1,5 milliarder kroner i 2017 til å framskynde utbygging av jernbanen mellom Bergen og Voss, elektrifisering av flere strekninger samt ny T-banetunnel i Oslo og bybane i Stavanger. Partiet setter også av en halv milliard til forskning og tilsvarende sum til konkrete byggeprosjekter på Sør- og Vestlandet.SkattefradragBlant øvrige tiltak er å innføre skattefradrag for håndverkstjenester knyttet til energieffektivisering i egen bolig. Dette skal gjøres etter dansk modell, der summen er satt til inntil 120.000 kroner i året.Venstre vil også la arbeidsledige som starter egen bedrift beholde rett til dagpenger i inntil tre år samt gå i dialog med ESA for å undersøke muligheten for redusert arbeidsgiveravgift i områder eller næringer der ledigheten er høy.Partiet har også en rekke forslag som skal styrke ordningene og reglene som knyttes til gründere og selvstendig næringsdrivende. I tillegg tar Venstre til orde for å innføre et nytt anbudsregime med nullutslippsteknologi for nye ferjeanbud.Ikke oljepengerBreivik sier tiltakspakken ikke skal finansieres ved økt oljepengebruk, men snarere ved omdisponeringer i budsjettet samt modernisering og effektivisering av offentlig sektor. Venstre legger heller ikke opp til å øke det samlede skattenivået, selv om det blir gjort endringer i det Venstre mener er et grønt skatteskifte.Forslagene skal konkret følges opp i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet for neste år samt bringes inn i forhandlingene om oppfølging av rapporten fra Grønn skattekommisjon. De blir også tema for møtene i den borgerlige såkalte «supergruppa», som er et nylig opprettet underutvalg av partitopper i de fire samarbeidspartiene.


Les også