Venstre-strid om lavere lønn til flyktninger

LO og NHO ber Venstres landsmøte avvise forslaget om å gi lavere lønn til flyktninger. Også partiets nestleder Terje Breivik går imot.

Publisert 16. april 2016 kl. 12.19
Oppdatert 16. april 2016 klokken 12.20
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 477 ord
– Selv om intensjonen er god, er faren stor for at en slik ordning blir veldig lett å misbruke for selskaper som systematisk utnytter lavtlønte og har få skrupler med sosial dumping, heter det i et endringsforslag som Breivik stiller seg bak.Han frykter forslaget kan bidra til at andre ansatte presses ut og således gi «skyts» til høyrepopulister samt muligens være i strid med EØS-avtalen.Lavere lønnForslaget fra Unge Venstre innebærer at nyankomne flyktninger og mennesker som lenge har stått utenfor arbeidslivet, skal få jobbe for en lavere lønn enn andre. Betingelsen er at dette kun skal gjelde de to første årene av en fast ansettelse.– Dette er ganske hinsides det vi står for. Det handler nemlig om å skvise ut andre svake grupper og sette de opp mot hverandre, sier LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen til NTB.– Hva med arbeidsgiveren som skal velge mellom en person med nedsatt arbeidsevne og en flyktning til lavere pris. Hun som sitter i rullestol vil bli spurt om ikke hun er villig til å jobbe for en lavere lønn. Dette ødelegger hele systemet for lønnsdannelse i Norge, fortsetter han.LønnstilskuddLO-toppen får full støtte av NHO i sin advarsel til Venstre-landsmøtet, som søndag skal votere over forslaget.– Forslaget undergraver lønnssystemet og vil skape store utilsiktede virkninger i økonomien, sier NHO-direktør Svein Oppegaard til NTB. Han frykter lavere produktivitetsvekst, mer arbeidsinnvandring og press på trygdeytelsene vil følge dersom forslaget blir realisert.LO og NHO tar i stedet til orde for å styrke ordningen med generelt lønnstilskudd som gis til bedrifter som ansetter flyktninger og andre grupper som har utfordringer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet.– Lønnstilskudd er veldig dyrt. Det er ikke nok til alle, sier Unge Venstre-leder Tord Hustveit.B-lagVenstre-landsmøtet skal i helgen også ta stilling til et forslag om å tilby nyankomne flyktninger arbeidspraksis uten lønn, noe som heller ikke vekker begeistring hos partene i arbeidslivet.– Venstres forslag kan medføre både A-, B- og C-lag i arbeidslivet, og såkalte «working poor», som vi kjenner fra andre land kan bli normalen også her, sier Gabrielsen.Debatt under Venstre-landsmøtet er det også om forslaget om å endre dagpengesatsene for å bremse overgangen fra arbeidsledighetstrygd til sykelønn og andre helseytelser.DagpengerUnge Venstre vil øke dagpengesatsene fra 62,4 prosent til 80 prosent i en kortere periode for så å redusere satsene, kanskje helt ned til 60 prosent, mot slutten av perioden.Hensikten skal være å styrke motivasjonen til å søke arbeid samt hindre «helseveien» til Nav ved at dagens sykelønnsordning sikrer 100 prosent lønn under sykdom.– Løsningen bør være å innføre egenandeler på sykelønnsordningen, ikke øke satsene for dagpenger til et nivå som fort kan bli veldig dyrt, heter det i et endringsforslag som Venstres arbeids- og sosialpolitiske talsperson Sveinung Rotevatn stiller seg bak.Han mener en reduksjon av dagpengesatsene til 60 prosent også kan skape utfordringer med hensyn til ordningen med arbeidsavklaringspenger, som i dag ligger på 66 prosent av inntektsgrunnlaget.