150 millioner til riksveiene

- For første gang reduseres forfallet på riksveiene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Politikk

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett en økning på i alt 150 millioner kroner til drift, vedlikehold og investeringer på riksveinettet.- Bevilgningene til veivedlikehold har økt kraftig etter regjeringsskiftet, og 2016 er første år forfallet på riksveiene faktisk reduseres. Med dagens forslag vil forfallet reduseres ytterligere, hevder samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.Tilleggsbevilgningene er fordelte med 25 millioner til asfaltlegging og annet vedlikehold på riksveier i Rogaland, mens 125 millioner kroner settes av til 19 mindre investeringstiltak på riksveier i Agder-fylkene, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal.Utvalgte tiltak (på minst fem millioner kroner)Aust-AgderRiksvei 9 Storstraumen, rasteplass, Bygland kommune: 5 millioner kronerRiksvei 41 Birkeland – Hynnekleiv, trafikksikkerhetstiltak, Birkenes kommune: 9 millioner kronerVest-AgderRiksvei 9 Grim bru, ny løsning for gang- og sykkelvei, Kristiansand kommune: 20 millioner kronerE39 Livold, døgnhvileplass, Lindesnes kommune: 8 millioner kronerRogalandE134 Skre – Førresbotn, veilys, Tysvær kommune: 5 millioner kronerRiksvei 13 Brattlandsdalen, skredsikringstiltak, Suldal kommune: 6 millioner kronerE134 Etne – Steine, gang- og sykkelveitiltak, Etne kommune: 9 millioner kronerE39 Rødskrysset, trafikksikringstiltak, Sveio kommune: 10 millioner kronerE39 Boravik – Grov, gang og sykkelveitiltak, Stord kommune: 6 millioner kronerMøre og Romsdal E39 Vestnes ferjekai, utskifting av heisbru og heistårn, Vestnes kommune: 20 millioner kronerE39 Oppgradering av holdeplasser: 6 millioner kronerLes mer om tilleggsbevilgningene og øvrige prosjekter her.

samferdsel
ketil solvik-olsen
revidert nasjonalbudsjett
Nyheter
Politikk