Åpner for å redde Rygge

Regjeringspartiene, Venstre og KrF vil be om en utredning av flyplasstilbudet på Østlandet

Regjeringspartiene, Venstre og KrF vil be om at regjeringen kan utrede flyplasstilbudet på Østlandet. Finanskomitéleder Hans Olav Syversen (KrF) åpner for å droppe en ekstra rullebane på Gardermoen til fordel for Rygge, skriver Dagens Næringsliv.- Det kommer en merknad til revidert budsjett. Det er en omfattende bestilling til regjeringen om å se på flyplasskapasitet, på samfunnsøkonomisk helhet, og likeens på Forsvaret. Hvis det blir nedleggelse sivilt, kan det hende det blir ytterligere noe på forsvaret, sier Syversen til avisen.- Merknaden vil også ta opp hvordan de ikke-statlige flyplassene blir behandlet. Når det gjelder flyplasskapasitet, kan det fort bli et spørsmål om det er bedre å utnytte kapasitet på Rygge enn å bygge en tredje rullebane på Gardermoen, påpeker han.Da styret forrige uke vedtok at Rygge sivile flyplass legger ned fra 1. november, førte det til massive protester.Flere representanter i Frp gikk inn for å fjerne flyplassavgiften som regjeringen foreslo i revidert budsjett – for å komme Ryanair i møte. Flertallet går nå ifølge DN inn for å beholde flypassasjeravgiften, men vil utrede flyplassituasjonen.